Uvdal Bygg og Hytteomsetning
 
Priser
 
Ukedager     kr 1000.-   pr natt
Helg             Kr 1250.- pr natt 
Vinterferie  Kr 1300.- pr natt
Påskeferie   Kr 1450.- pr natt 
 
 
 
Firmainfo
Ta kontakt med:

Lars Bergan:
416 10 416

Einar Ro:
909 54 600

E-post: uvdalbyg@online.no

Kontor:
32 74 32 43

Fax:
32 74 17 46

 
 

Webansvarlig E. R.